nieuws
WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS! 

HALLO (VASTE LOGEE)!

Vrijwilliger, ook jij bent van harte welkom!
Wilt U op maandag- of dinsdagochtend ons ondersteunen bij het ontbijt van 7.30 tot +/- 9.00u. Dan start je dag met een lach. 1x per maand, ook heel gezellig!
wandelt U graag? Wij wandelen iedere avond rond half 7/half 8 en vinden het geweldig wanneer er iemand bij ons aansluit voor de gezelligheid. Onze begeleiding gaat ook gewoon mee, maar een praatje met iemand die speciaal met ons komt wandelen, vinden we heerlijk.

Daarnaast zijn wij altijd blij met iemand die zich wil inzetten om samen met ons een activiteit te ondernemen: pottenbakken, bloemschikken, knutselen, muziek maken, sportieve actie. Noem maar op, veel stellen wij op prijs.

voor vrijblijvende informatie vragen wij u contact met ons op te nemen.

Wij hebben weer ruimte voor nieuwe stagiaires BOL schooljaar 2023/2024. Stageplaatsen die starten vanaf september 2023 zijn van harte welkom. 
Ga samen met ons de uitdaging aan en leer, verken, ontdek jezelf en je omgeving vanuit een nieuw perspectief.
zie onze facebookpagina.

Zoek jij een stabiele en vaste basis om regelmatig te logeren? Misschien sluit je goed aan bij ons thuis en is eht voor ons beiden een meerwaarde elkaar regelmatig op deze manier te ontmoeten. Neem vrijblijvend contact op!

Ook op bestelling
kunt u bij ons met zorg gemaakte artikelen halen. Denkt u bijvoorbeeld aan een persoonlijke tint in uw kerstpakket. Handgemaakte kaarten en cadeau-envelopjes. Een aardige attentie voor iemand die u liefhebt. Hondenspeeltjes, krijt-letters of gewoon een leuk, creatief cadeau waarmee u de Ladder kunt ondersteunen om via deze wijze nieuwe materialen te kopen, maar meer nog onze deelnemers op de dagbesteding Florian een gevoel van voldoening te geven en hun eigenwaarde te doen groeien.

in de week van 18 november t/m 24 november 2013 zijn wij het project van de week bij het Oranjefonds.
Dat betekent dat ons initiatief de gehele week op hun website in het zonnetje gezet zal worden.
www.oranjefonds.nl en facebook www.facebook.com/oranjefondsOranje Fonds steunt 20000 euro voor de ontmoetingsruimte

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de nationale Postcode Loterij, De Lotto en Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

SKANfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen zij organisaties die zich richten op de versterking van de sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen. Vanuit deze optiek heeft het SKANfonds een bijdrage toegekend om ons project mogelijk te maken.

Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. Zij steunen projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Het is hun missie hen als volwaardige medeburgers in onze maatschappij mee te laten doen door betrokkenheid, inzet en financiële steun. Het fonds verwerft financiële middelen, onder andere door de jaarlijkse nationale collecte. De verzamelde gelden worden op een transparante en onafhankelijke wijze toegekend aan projecten en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten. Wij zijn trots dat zij ons de erkenning geven aan deze visie te voldoen en ons initiatief willen steunen.

VSBfonds waardeert ons initiatief en wil ons middels een donatie helpen ons doel te verwezenlijken. Wij zijn erg blij met hun waardering en steun. VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. het fonds is actief op 3 gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

De stichting is aangewezen als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dat betekent in begrijpelijke taal:
Uw donaties zijn voor u aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.
Donaties van bedrijven aan onze stichitng zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbeslasting.
Stichting de Ladder Mill hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen. Al het geld komt dus ten goede van onze kinderen.

 

 

 
WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS! 

HALLO (VASTE LOGEE)!

Lees meer