Financiering

Zorg en wonen is gescheiden.

Bewoners hebben een indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP4-5-6-8) in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB) WLZ. Hiermee worden de kosten voor zorg, begeleiding en ondersteuning betaald.

De kosten voor het wonen zullen worden betaald uit de Wajong-uitkering of eventuele eigen middelen van bewoners.

 

 
WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS! 

HALLO (VASTE LOGEE)!

Lees meer